Arti Qunut dalam Bahasa Arab, Hukum, Bacaan dan Penjelasannya

Arti Qunut

Arti Qunut – Ketika akan membaca doa qunut waktu subuh yakni merupakan senam yang dipraktekkan pada saat sholat subuh. Doa qunut dibacakan sambil berdiri setelah bacaan ictidal diucapkan pada raka’at kedua sebelum pindah ke posisi sujud pertama.

Qunut yakni bukan hanya Qunut Dawn. Dalam praktiknya, setidaknya ada tiga qunut yang lazim di masyarakat, yakni qunut witir, qunut nazilah, dan qunut saat salat subuh.

Sholat subuh Qunut menurut ulama Syafi’i dan Maliki termasuk sunnah. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik, bahwa Nabi Muhammad “Senantiasa melakukan qunut pada salat subuh sampai beliau meninggalkan dunia,” (H.R. Ahmad). Menurut pandangan ini, qunut termasuk shalat subuh sunnah ab’adl.

Ketika qunut tidak melakukannya saat subuh, maka tidak membatalkan shalat, tetapi disarankan diganti dengan sujud lupa. Namun, qunut saat shalat subuh kepada ulama Hanbali dan Hanafi tidak dianjurkan.

Dasarnya adalah hadits: “Sesungguhnya Rasulullah Sw. tidak berqunut saat salat fajar (salat subuh), kecuali ketika mendoakan kebaikan atau keburukan untuk suatu kaum.” (H.R. Muslim).

Doa Qunut

Makna dari doa qunut merupakan adanya suatu doa untuk menangkal bahaya dan membawa kebaikan yang diucapkan pada rokaat kedua pada saat sholat subuh setelah ruku ‘. Setelah membaca saat sholat subuh, sholat qunut juga bisa diucapkan saat qunut.

Keutamaan-Membaca-Doa-Qunuttt

Bagi pengikut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’I, mengaji sholat qunut pada waktu subuh merupakan khitanan muakad. Bahkan, sebagian pengikut think tank Maliki berkeras jika lupa membaca Qunut, shalat subuh tidak sah. Saat sholat witir, shalat qunut digunakan pertama kali saat terjadi kecelakaan Bani Sulaiman.

Dalam doa qunut dilakukan dalam sholat menurut i’tidal pada rokaat kedua. Cara melaksanakan shalat yang satu ini adalah dengan mengangkat kedua tangan pada rokaat kedua shalat subuh setelah rukuk.

Setelah selesai, Anda bisa berdoa tanpa usap wajah Anda setelah berdoa. Tetapi segera turunkan diri Anda dan baca terus dan kemudian ikuti gerakan doa lainnya sampai selesai.

Berikut Bacaan Sholat Qunut Subuh seperti dalam kitab Al-Adzkar karangan Imam Al-Nawawi:

Doa-Qunut

“Allahummahdini fî man hadait, wa ‘âfini fî man ‘âfait, wa tawallanî fî man tawallait, wa bâriklî fî mâ a‘thait, wa qinî syarra mâ qadhait, fa innaka taqdhî wa lâ yuqdhâ ‘alaik, wa innahû lâ yazillu man wâlait, wa lâ ya‘izzu man ‘âdait, tabârakta rabbanâ wa ta‘âlait, fa lakal hamdu a’lâ mâ qadhait, wa astagfiruka wa atûbu ilaik, wa shallallâhu ‘alâ sayyidinâ muhammadin nabiyyil ummiyyi wa ‘alâ âlihi wa shahbihi wa sallam.”

Artinya:
“Ya Allah tunjukkanlah akan daku sebagaimana mereka yang telah Engkau tunjukkan. Dan berilah kesehatan kepadaku sebagaimana mereka yang Engkau telah berikan kesehatan. Dan jagalah aku sebagaimana orang yang telah Engkau jaga. Dan berilah keberkatan bagiku pada apa-apa yang telah Engkau karuniakan. Dan selamatkan aku dari bahaya kejahatan yang Engkau telah tentukan. Maka sesungguhnya Engkaulah yang menghukum dan bukan kena hukum.

Maka sesungguhnya tidak hina orang yang Engkau pimpin. Dan tidak mulia orang yang Engkau memusuhinya. Maha Suci Engkau wahai Tuhan kami dan Maha tinggi Engkau. Maha bagi Engkau segala pujian di atas yang Engkau hukumkan. Ku memohon ampun dari Engkau dan aku bertaubat kepada Engkau. (Dan semoga Allah) mencurahkan rahmat dan sejahtera ke atas junjungan kami Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya.”

Tata Cara Doa Qunut

Doa Qunut adalah sholat sunnah yang wajib dilakukan dan dilafalkan oleh umat Islam setelah sholat pasang surut pada rakaat terakhir sholat wajib kelima. Sedangkan sholat qunut ini juga merupakan sunnah yang harus dibaca saat umat Islam mengalami bencana seperti bencana alam atau bencana kemanusiaan.

Namun, ketika musibah reda atau lenyap, pengajian qunut tidak lagi dibaca ulang. Doa untuk menghindari bencana, kekhawatiran dan musibah juga dikenal sebagai doa Qunut Nazilah, yang diucapkan setelah rukuk.

Secara umum sholat qunut nazilah merupakan sunnah yang bisa dibaca pada saat wajib sholat sendiri maupun usai sholat jamaah. Oleh karena itu, saat mengaji sholat qunut ini, umat Islam diimbau untuk mengangkat tangan seolah-olah di surga setiap hari.

“Sunnah mengangkat kedua tangan dalam qunut (nazilah) dengan menghadapkan kedua telapak tangan ke langit saat meminta kebaikan dan membalik telapak tangan hingga mengarah ke bumi saat berdoa tolak bala. Hal ini berlaku pada semua doa. Tidak disunnahkan mengusap muka setelah doa di dalam shalat. Afdhalnya justru tidak mengusap muka ketika shalat, lain soal kalau di luar shalat” (Syekh Ibrahim Al-Baijuri, Darul Kutub Al-Ilmiyah).

Sedangkan sholat Pohon Witir diucapkan pada raka’at ketiga sebelum sujud di setiap sholat sunnah. Berbeda dengan sholat Subuh yang dibacakan pada sholat Subuh siklus kedua. Seperti halnya shalat Qunut Nazilah, melantunkan lelucon Qunut dan sholat Subuh juga bisa dilakukan dengan mengangkat tangan ke surga.

Manfaat Membaca Doa Qunut

Keutamaan-Membaca-Doa-Qunut

Jika kita mengetahui makna sholat qunut di atas, maka qunut harus mendapatkan manfaat dari sholat yang berkembang karena mengandung berbagai macam hal positif tentang dirinya, orang-orang di sekitar kita, juga tentang nabi kita Muhammad.

Adapun berbagai jenis manfaat dalam membaca doa qunut, diantaranya ialah sebagai berikut:

  • Minta agar untuk terus membimbing Anda.
  • Tanyakan tentang perawatan medis apa pun yang dapat digunakan dengan harga yang terjangkau.
  • Selalu diberkati dengan sesuatu dari-Nya.
  • Untuk tetap berada di bawah perlindungan Tuhan dari semua bahaya yang mengancamnya.
  • Minta dia untuk memaafkanmu.
  • Tetap percaya dan percaya bahwa semua keputusan ada di tangan Anda karena orang hanya bisa mencoba.
  • Semoga berkah dan berkah dan saw. Nabi Muhammad (damai dan berkah Allah besertanya).

Hukum Membaca Doa Qunut Saat Sholat Subuh

Hukum membaca doa qunut yakni menurut mazhab Shafii ialah sunnah. Akan tetapi, tak bagi mazhab yang lain. Bahkan Imam Malik memandang subuh sebagai bid’ah (amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi) sebagai hadits Anas bin Malik ra. Karena tidak ada sekolah yang mewajibkan fajar-qunut, sudah pasti sholat subuh tanpa Qunut benar. Tuhan tahu yang terbaik.

Keutamaan Membaca Doa Qunut

Adapun berbagai kutamaan dalam membaca doa qunut, diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Memberikan Petunjuk

Dalam shalat Qunut terdapat kalimat “Allahummahdinii fii man hadaiit” yang berarti permohonan saya kepada Allah SWT untuk membimbingnya. Kalimat tersebut tentunya dapat diartikan sebagai kalimat ded atau sebagai kalimat yang menyebutkan preferensi yang diberikan Tuhan kepada orang lain.

Baca doa Qunut secara teratur saat sholat subuh dan Allah SWT akan membimbing umat-Nya. Instruksi diberikan dalam bentuk pengetahuan yang mungkin berguna atau rutinitas lainnya.

2. Memberikan Berkah Pada Nikmat yang Diberikan

Dalam qunut ada ungkapan “wabaariklii fiima a’thoiit” yang artinya memberkati saya dengan apa yang telah diberikan kepada saya. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa Tuhan akan memberikan berkat kepada umatnya. Berkat yang telah diberikan, sedikit atau banyak, akan tetap menjadi berkat. Berkat yang diberkati tentu saja cukup dan tidak kurang akan terasa.

Meskipun bukan merupakan syarat wajib shalat, shalat qunut merupakan sunnah muakkad untuk syafii dan maliki madzab. Oleh karena itu, seluruh pengikut Syafii dan Maliki Madzab wajib mengaji setiap melaksanakan shalat subuh.

Tidak ada salahnya mengaji shalat qunut sembari shalat subuh, apalagi manfaatnya yang berulang kali dibuang begitu saja. Selain itu, tidak ada larangan membaca qunut saat shalat subuh.

Bahkan bagi pengikut Madzat Hanafi dan Hambali, mereka tidak diajarkan untuk menambahkan shalat qunut pada sholat subuh. Namun hal itu tetap tidak mengurangi pengabdiannya pada sholat subuh.

3. Mendapat Perlindungan Allah

Sungguh, Allah SWT yakni akan melindungi umatnya. Ini karena Allah sangat pemurah dan penyayang. Jika umatnya mencari perlindungan, Tuhan akan menawarkan perlindungan.

Permohonan perlindungan dari Allah juga terdapat dalam doa qunut “Wa’aafinii fii man ‘afaiit”, yang artinya memberi hamba keselamatan seperti hamba lainnya yang mendapat selamat.

Perlindungan tidak hanya perlindungan untuk keselamatan dunia, tetapi juga untuk keselamatan akhirat. Dengan berdoa Qunut, Allah SWT yakni akan menyelamatkan umat manusia dari segala cobaan yang mereka alami saat ini agar umat-Nya tetap berada di jalan yang benar.

4. Menghindarkan Diri Dari Berbagai Penyakit

Dalam shalat qunut terdapat ungkapan “wa’aafini fii man hadaiit”, yang tidak hanya mencari perlindungan dari Allah SWT, tetapi juga membawa keselamatan dengan melindungi manusia dari berbagai penyakit berbahaya, penyakit jantung dan penyakit umum.

Membaca doa qunut dapat membuat orang terhindar dari penyimpangan, baik dari segi nafsu maupun dari segi singgasana atau harta benda. Membaca shalat qunut menyehatkan jantung dan tubuh pun sehat. Kursus ini akan membawa ketenangan bagi mereka yang sering membaca.

Baca Juga :

Demikianlah pembahasan yang telah kami sampaikan secara lengkap dan jelas yakni mengenai Arti Qunut. Semoga ulasan ini, dapat berguna dan bermanfaat bagi Anda semuanya.