_pur

 

   



285 Stories by _pur

Doa Witir

Doa Witir - Salah satu sholat sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad .... Jumlah rakaat dalam pelaksanaan sholat witir yaitu berjumlah rakaat ganjil ....
2 min read

Sholat Jamak dan Qashar

Sholat Jamak dan Qashar - Shalat jamak dan shalat qashar dikerjakan bagi mereka yang sedang dalam perjalanan atau musafir. ... bersamaan pelaksanaannya.
3 min read

Tarikh Islam

Tarikh Islam - Secara bahasa, tarikh artinya sejarah. Tarikh berasal dari bahasa Arab. Sedangkan arti tarikh menurut istilah yaitu hal-hal yang telah ....
2 min read

Puasa Hari Arafah : Niat dan Keutamaan

Puasa Hari Arafah - Puasa Hari Arafah merupakan ibadah yang dilakukan satu hari sebelum Idul Adha, tepatnya pada tanggal 9 Dzulhijjah. Adapun niat puasa...
2 min read

Sholat Jamak

Sholat Jamak - Sholat jamak merupakan penggabungan dalam pelaksanaan dua sholat wajib yang dikerjakan di satu waktu sholat. BErikut ini niat dari ....
3 min read

Keutamaan Membayar Zakat

Keutamaan Membayar Zakat - Membayar zakat pun memiliki keutamaan yang luar biasa. Berdasarkan ayat Al Quran pada surat Al Bayyinah ayat 5, ....
2 min read

Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Golongan yang Berhak Menerima Zakat - Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang yang telah memenuhi syarat–syarat yang telah ditetapkan ...
2 min read

Jenis Harta yang Wajib Dizakatkan

Jenis Harta yang Wajib Dizakatkan - Berikut ini jenis harta yang wajib dizakatkan yaitu: ... dalam membayar zakat dari usaha atau pekerjaan ....
3 min read

Hal yang Membatalkan Puasa

Hal yang Membatalkan Puasa - Adapun hal - hal yang dapat membatalkan puasa kita yaitu sebagai berikut: .... makruh dikerjakan saat berpuasa yaitu sebagai...
2 min read