Bacaan Ayat Kursi

2 min read

Bacaan Ayat Kursi

Berikut ini adalah materi tentang bacaan ayat kursi serta sejarah turunnya ayat kursi dan bacaan ayat kursi arab, latin dan artinya dengan lengkap.

Ayat ini dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka’ab adalah ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Dalam bacaan ayat kursi, ayat itu memuat keesaan Allah dan kuasa Allah semata.

Allah adalah Tuhan atas segala sesuatu yang ada di alam semesta, dan Allah tidak kesulitan memeliharanya.

Dalam setiap ayat dalam bacaan ayat kursi, ayat tersebut mengandung banyak arti dan makna tentang manfaat dan kelebihannya. Dengan membaca ayat ini mempengaruhi jiwa dan keimanan hidup kita.

Sebagai Muslim dianjurkan untuk membaca ayat kursi secara teratur dan mengamalkan dalam berbagai kegiatan kehidupan sehari-hari.

Sejarah Turunnya Ayat Kursi

Pada saat Ayat kursi diturunkan kepada Nabi Muhammad oleh Allah di bumi dengan malaikat jibril disertai oleh 70.000 malaikat.

Langit, bumi dan seluruh alam semesta dan keseluruhan alam semesta dan seisinya telah menyambutnya dengan hormat. Ini diriwayatkan peristiwa ketika ayat kursi itu diturunkan, seketika bumi gempar dan seluruh bumi gempa.

Ayat-Kursi-Arab

Dikatakan ketika ayat kursi ini turun disertai dengan badai yang mengerikan. Bahkan mahkota raja-raja terlepas dan jartuh dari kepala mereka dan jatuh ke tanah.

Ada kekacauan dan kegemparan di mana-mana. Selain orang-orang dalam kekacauan, Setan juga dalam kekacauan dan kocar kacir berlarian menghadap iblis yang ketakutan.

Akhirnya raja iblis memerintahkan setan untuk mencari sumber gempa dan kekacauan.

Ketika sampai ke tempat dimana turunnya ayat kursi, yang tampaknya diberikan langsung oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad disertai oleh 70.000 malaikat, itu menyebabkan gentar dan ketakutan setan.

Dengan diturunkannya ayat ini, umat Islam dapat mengambil manfaat dari kekuatan dan perlindungan Allah. Ini secara otomatis dapat menghalangi niat Setan untuk merayu dan menyesatkan orang.

Untuk alasan ini, ayat kursi diyakini sebagai penangkal dan pengusiran setan. Ayat kursi juga merupakan penolong bagi semua Muslim yang ingin membaca dan mengamalkannya.

Bacaan Ayat Kursi, Arab, Latin dan Artinya

Masalah akan selalu datang kepada semua manusia sampai kapanpun. Bahkan Nabi Muhammad memiliki masalah untuk dipecahkan. Namun, Allah meminta kita untuk bersabar untuk mengatasi masalah yang kita hadapi.

Dengan cara berdzikir dan berdoa kepada Allah, kita datang secara tidak langsung kepada-Nya dan mencari pengampunan dan bimbingan-Nya.

Salah satu doa terpenting bagi umat Islam adalah melafalkan ayat kursi, melafalkan nama Allah dan melafalkan doa Qunut Nazila.

Rasulullah Saw bersabda tentang kebesaran dan kemuliaan ayat kursi ini

“Sesungguhnya, segala sesuatu harus berpunuk, dan sumbernya adalah surat dari Alquran, yang berisi judul ayat-ayat suci dari Al-Quran yaitu surat Al-Baqarah. Ayat tersebut adalah ayat kursi. “(HR Turmudzi)

Bacaan Ayat Kursi tersebut berbunyi

Bacaan Latinnya : ”Alloohu laa ilaaha illaa huwal hayyul qoyyuum, Laa ta’khudzuhuu sinatuw walaa naum. Lahuu maa fissamaawaati wa maa fil ardli man dzal ladzii yasyfa’u ‘indahuu illaa biidznih, ya’lamu maa baina aidiihim wamaa kholfahum wa laa yuhiithuuna bisyai’im min ‘ilmihii illaa bimaa syaa’ wasi’a kursiyyuhus samaawaati wal ardlo walaa ya’uuduhuu hifdhuhumaa wahuwal ‘aliyyul ‘adhiim”

Artinya: “Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak atau layak disembah), melainkan Dia yang hidup selamanya akan terus menerus mengurus (makhluk-Nya). Siapa yang tidak mengantuk dan tidak juga tertidur. Kepunyaan-Nya adalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang bisa memberi syafaat disisi Allah tanpa seizin-Nya”

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang ada dihadapannya dan di belakang mereka. Dan mereka tidak tahu apa-apa tentang ilmu Allah kecuali apa yang Dia kehendaki.

Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat dengan memelihara keduanya, dan Allah
Maha Tinggi lagi Maha Kuat. “(Al-Quran Surat Al-Baqarah, ayat 255).

Baca Juga :

Demikian pembahasan yang telah kami sampaikan secara lengkap dan jelas yakni mengenai Bacaan Ayat Kursi. Semoga ulasan ini, dapat berguna dan bermanfaat bagi Anda semua.

Ajaran Sunan Giri

_pur
3 min read

Ajaran Sunan Gunung Jati

_pur
3 min read