Doa Sholat Sunnah Dhuha

2 min read

Doa Sholat Sunnah Dhuha

Berikut ini adalah doa sholat sunnah dhuha. Mulai dari niat sholat sunnah dhuha, tata cara sholat sunnah dhuha, doa sesudah sholat sunnah dhuha, manfaat sholat sunnah dhuha.

Dalam ajaran agama Islam, disarankan untuk melakukan shalat sunnah selain shalat wajib. shalat Sunnah adalah ajaran yang diturunkan Allah kepada Rasulullah.

Juga dianjurkan untuk melakukan shalat sunnah di malam hari, misalnya shalat malam, shalat Tahajud atau shalat Dhuha, yang dilakukan di pagi hari. Jika Anda dengan hati-hati mempraktikkan shalat Sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, maka anda telah menyempurnakan shalat wajib Anda.

Setiap shalat Sunnah memiliki minat, kelebihan, dan kebajikan tersendiri.

Niat sholat Sunnah Dhuha

Bacaan Arab Niat Sholat Sunnah Dhuha :

Niat sholat Sunnah Dhuha

Bacaan Latin Niat Sholat Sunnah Dhuha :
“Ushollii Sunnatadh Dhuha Rok’ataini Mustaqbilal Qiblati Adaa’an Lillaahi Ta’aalaa.”

Arti Niat Sholat Sunnah Dhuha :
“saya niat untuk sholat Sunnah Dhuha dua rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Ta’ala.”

Tata Cara Sholat Sunnah Dhuha

Tata Cara untuk melaksanakan sholat sunnah Dhuha atau rukun sholat Dhuha sama dengan sholat Fardhu atau sholat-sholat dua rakaat sholat sunnah lainnya. Tata cara untuk melaksanakan Sholat Sunnah Dhuha, yang terdiri dari dua rakaat berikut ini.

Pada dasarnya, tata cara untuk melaksanakan Sholat Dhuha atau Rukun sholat sunnah Dhuha sama dengan tata cara untuk melaksanakan Sholat Wajib atau Rukun sholat Wajib Dua Rakaat dan begitu pula bacaan lainnya. Satu-satunya perbedaan adalah niatnya saja.

Doa Sholat Sunnah Dhuha

Sesudah melaksanakan sholat Dhuha dan selesai, disunnahkan untuk membaca doa yang diajarkan oleh Nabi Saw.

Doa-doa setelah shalat Dhuha adalah sebagai berikut.

Bacaan Arab Doa setelah Sholat Sunnah Dhuha :

Doa-Sunnah-Dhuha

Bacaan Latin Doa setelah Sholat Sunnah Dhuha :”Allahumma innad-duhaa’a duhaa’uka wal bahaa’a bahaa’auka wal-jamaala jamaaluka wal-quwwata quwwatuka wal-qudrota qudratuka wal-‘ismata ‘ismatuka.”

“Allaahumma in kaana rizqii fis-samaa’i fa anzilhu, wa in kaana fil-ardi fa akhrijhu, wa in kaana mu’assiran fa yassirhu, wa di kaana haraaman fa tahhirhu wa in kaana ba’iidan fa qarribhu bi haqqi duhaa’ ika wa bahaa wa jamaalika wa quwwatika wa qudratika, aatinii maa aataita ‘ibaadakash-shalihiin. “

Arti Bacaan Doa Setelah sholat Sunnah Dhuha :”Ya Allah, sesungguhnya, waktu Dhuha ialah waktu Dhuha-Mu, Keagungan ialah Keagungan-Mu, keindahan ialah Keindahan Anda-Mu, kekuatan ialah kekuatan-Mu, penjagaan ialah penjagaan-Mu.”

“Ya allah, jika rezeki saya ada di langit turunkanlah itu. jika ada di bumi maka keluarkanlah. jika sulit buatlah mudah. jika tidak halal maka sucikanlah.jika jauh dekatkanlah dengan kebenaran dhuha-MU, Kekuasaan-Mu (wahai Tuhaku) datangkanlah lebih dekat dengan aku apa apa yang kamu bawa kepada hamba-hamba-Mu yang Sholeh.”

Manfaat Sholat Sunnah Dhuha

Manfaat sholat Dhuha bagi umat Islam yang melakukannya dapat memudahkan rezekinya. Karena alasan ini, lebih baik membaca surat-surat dalam

sholat yang dapat membawa rezeki. Berikut adalah beberapa manfaat dari sholat sunnah Dhuha.

Sholat Sunnah Dhuha sebagai pengahapus akan dosa

Seperti sabda Rasulullah Saw : “Siapa pun yang melakukan sholat Dhuha dan dapat menjaganya sepanjang waktu, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Bahkan jika dosanya seperti buih di laut.” (HR Tirmidzi dari Abu Daud Ra)

Sholat Sunnah Dhuha sebagai Wasilah Rasulullah

Dari Abu Hurairah Ra, berkata: “Rasulullah SAW yang terkasih telah menasihati saya untuk berpuasa tiga hari sebulan dan melaksanakan dua rakaat sholat dhuha dan sholat witir sebelum tidur.” (HR oleh Buhkari dan Muslim).

Sholat Sunnah Dhuha Dua Rakaat merupakan Pengganti Tasbih, Tahmid dan Tahlil

Rasulullah berkata:”Setiap pagi ada kewajiban untuk setiap persendian untuk bersedekah. Setiap Tasbih adalah sedekah, setiap Tahlil adalah sedekah, setiap Tahmid adalah sedekah, setiap Takbir adalah sedekah, setiap mengajak kebaikan adalah sedekah, setiap yang mencegah kemunkaran adalah sedekah dan cukup untuk menggantinya dengan dua rakaat sholat dhuha. ” (HR Muslim)

Baca Juga :

Demikian pembahasan kali ini, yang telah kami sampaikan secara lengkap dan jelas yakni mengenai Doa Sholat Sunnah Dhuha. Semoga ulasan ini, dapat berguna dan bermanfaat bagi Anda semua.