Doa Yang Terbaik (Bacaan Arab, Latin, Hadist) Terlengkap

4 min read

Doa Yang Terbaik

Doa Yang Terbaik – Doa adalah permintaan saya kepada Tuhan jika dia menginginkan sesuatu. Beberapa jawaban cepat, yang lain tua, dan beberapa doa ditolak oleh Tuhan dan tidak dijawab dalam hidup mereka.

Saat kita berdoa, seringkali kita berharap doa kita terkabul. Manusia hanya bisa berdoa dan berharap, tetapi keputusannya diberikan atau bukan Tuhan yang memutuskan.

Dalam satu riwayat, Nabi Muhammad (damai dan berkah Allah besertanya) berkata kepada ‘A’ishah RA’: ‘Anda harus berdoa dengan doa yang dapat dikunci dan itu sempurna dan dibaca;

Allaahumma innii as-aluka minal khoiri kullihi ‘aajilihii wa aajilihii maa ‘alimtu minhu wa maa lam a’lam wa a’uudzubika minasy-syarri kullihi ‘aajilihii wa aajilihii maa ‘alimtu minhu wa maa lam a’lam wa as alukal jannata wa maa qarraba ilaihaa min qauliw wa ‘amaliw wa a’uudzubika minannaari wa maa qarraba ilaihaa min qauliw wa ‘amaliw wa as aluka minal khoiri maa sa-a-laka ‘abduka wa rasuuluka muhammadun shallallaahu ‘alaihi wa sallama wa asta’iidzuka mimmas-ta-‘aadzaka minhu ‘abduka wa rasuuluka muhammadun shallallaahu ‘alaihi wa sallama wa as-a-luka maa qadayta lii min amrin an taj’ala ‘aaqibatahu rusydam birohmatika yaa arkhamar rookhimiin.

Artinya:
“Ya Allah, aku memohon kepadaMu kebaikan seluruhnya untuk sekarang atau esok, baik yang aku tahu maupun yang aku tidak tahu, dan aku memohon perlindungan kepadaMu dari semua keburukan untuk sekarang atau esok, baik yang aku tahu maupun yang aku tidak tahu, dan aku memohon kepadaMu surga dan [semua hal] yang mendekatkanku kepadanya, baik ucapan maupun perbuatan. Aku memohon perlindungan kepadaMu dari api neraka dan apa yang dapat mendekatkan kepadanya, baik ucapan maupun perbuatan. Aku memohon kepadaMu kebaikan, sebagaimana hambaMu memohon dan RasulMu Muhammad SAW. Aku memohon perlindunganMu seperti hambaMu memohon dan RasulMu Muhammad SAW. Aku memohon kepadaMu agar apa yang Engkau putuskan kepadaku akhirnya menjadi terang berkat rahmatMu wahai Zat yang lebih belas kasihan daripada orang-orang yang belas kasihan.”

Beberapa dari kita menemui dokter dan pengobatan. Orang lain merasa lega ketika diberitahu tentang masalah mereka dengan orang lain, tetapi beberapa dari mereka mengingatkan kita kembali ke hadirat Tuhan untuk menyelesaikan masalah. Kami tahu Allah SWT Maha Penyayang. Kami yakin ini lebih besar dari masalah yang kami hadapi. Apapun itu.

Nabi Muhammad SAW telah berkata tentang Tuhan mengingat: “Jangan terlalu banyak bicara tanpa mengingat Allah. Sungguh berbicara berlebihan tanpa mengingat Allah mengeraskan hati. Dan sesungguhnya orang yang paling jauh dari Allah adalah yang paling keras hatinya.” (At-Tirmidzi)

Doa untuk Yang Terbaik

Doa adalah suatu perantara kepada Tuhan dalam merendahkan diri untuk mendapatkan kebaikan. Doa adalah bagian dari ibadah. Dalam arti tertentu, doa seperti penopang dalam sebuah gedung. yang memperkuat gedung.

Sedangkan doa yakni artinya berseru dan memohon, namun kekuatannya tetap dipertahankan agar bisa maju dan maju dengan cepat. Ketika seseorang berdoa kepada Tuhan bebannya akan menjadi ringan karena telah dibagi dengan Yang Maha Kuasa yang ada di tangan yang memegang alam semesta.

1. Doa yang Paling Penting untuk Dimohonkan kepada Allah

Sebelum menjadi suami, Astri menanyakan kepada Lukman tentang perilakunya usai melaksanakan sholat wajib. Penting bagi Astri untuk berdoa setelah sholat. Namun kemudian Lukman bertanya lagi doa apa yang paling penting agar hamba berdoa kepada Tuhan.

Menurut Astri, orang bisa salat sesuai kebutuhan saat itu. Ada juga banyak panduan doa untuk dipertimbangkan. Yang terpenting, jangan lupa untuk berdoa, terutama setelah shalat. “Sayang sekali kalau selepas sholat tidak berdoa,” kata Astri yang kini dikaruniai 3 orang anak yang ditempati Lukman ini.

Tidak hanya setelah sholat wajib, umat Islam diperingatkan untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Seperti yang dikatakan Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 186 di bawah ini:

Doa-yang-Paling-Penting-untuk-Dimohonkan-kepada-Allah

Wa iżā saalaka 'ibādī 'anni fa inni qarīb, ujību da'watad-dā'i iżā da'āni falyastajībụ lī walyuminụ bī la’allahum yarsyudụn

Artinya:
“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.”

2. Doa Berlindung dari Godaan Setan

Dalam buku Yazid bin Abdul Qadir Jawas “Kumpulan Doa dari Alquran dan Sunnah Yang Asli” ada banyak doa yang sering dan penting untuk didoakan kepada Tuhan. Berikut daftarnya:

3. Doa Memohon Hidayah atau Petunjuk

Doa ini diucapkan dengan harapan kita terus mencari petunjuk dan petunjuk dari Allah SWT. Berikut adalah doanya dalam Quran Surat Al Qashash ayat 22:

Doa-Memohon-Hidayah-atau-Petunjuk

Artinya:
“Mudah-mudahan Tuhanku memimpin aku ke jalan yang benar.”

4. Doa Memohon Agar diampuni Segala Dosa yang Pernah Dilakukan

Setiap hari, pagi, siang, malam kita tidak luput dari dosa. Anda harus berdoa untuk pengampunan atas dosa yang telah Anda lakukan. Berikut beberapa bacaan doa yang tertulis dalam Alquran:

Al Quran Surat Al Hud ayat 47

Doa-Memohon-Agar-diampuni-Segala-Dosa-yang-Pernah-Dilakukan

Artinya:
“Dia (Nuh) berkata, “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu untuk memohon kepada-Mu sesuatu yang aku tidak mengetahui (hakikatnya). Kalau Engkau tidak mengampuniku, dan (tidak) menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi.” (Surat Al Hud ayat 47).

Kumpulan Doa Mohon Ampun dari Ayat Al Quran

Adapun berbagaji kumpulan doa dalam berbagai jenis surat, diantaranya ialah sebagai berikut:

Surat Al Mukminun Ayat 109

Surat-Al-Mukminun-Ayat-109

Artinya:
“Sesungguhnya ada segolongan dari hamba-hamba-Ku berdoa, “Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, Engkau adalah pemberi rahmat yang terbaik.” (Surat Al Mukminun ayat 109)

Surat Al Imran Ayat 16

Surat-Al-Imran-Ayat-16

Artinya:
(Yaitu) orang-orang yang berdoa, “Ya Tuhan kami, kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka.” (Surat Al Imran ayat 16).

Surat Al Mukminun Ayat 118

Surat-Al-Mukminun-Ayat-118

Artinya:
“Dan katakanlah (Muhammad), “Ya Tuhanku, berilah ampunan dan (berilah) rahmat, Engkaulah pemberi rahmat yang terbaik.” (Surat Al Mukminun ayat 118).

Surat Al Qashash Ayat 16

Surat-Al-Qashash-ayat-16

Artinya:
“Dia (Musa) berdoa, “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku.” Maka Dia (Allah) mengampuninya. Sungguh, Allah, Dialah Yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. (Surat Al Qashash ayat 16).”

Surat Al Imran Ayat 193-194

Surat-Al-Imran-ayat-193-194

Artinya:
“Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, (yaitu), “Berimanlah kamu kepada Tuhanmu,” maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. (Surat Al Imran ayat 193)”

Surat-Al-Imran-ayat-193

Artinya:
“Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui rasul-rasul-Mu. Dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari Kiamat. Sungguh, Engkau tidak pernah mengingkari janji.” (Surat Al Imran ayat 194).”

Surat Al A’raf Ayat 23

Surat-Al-Araf-ayat-23

Artinya:
“Keduanya berkata, “Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi.” (Surat Al A’raf ayat 23).

Surat Ali Imran Ayat 147

Surat-Ali-Imran-ayat-147

Artinya:
“Dan tidak lain ucapan mereka hanyalah doa, “Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan (dalam) urusan kami dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir.” (Surat Ali Imran ayat 147)

Surat Ibrahim Ayat 41

Surat-Ibrahim-Ayat-41

Artinya:
“Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan (hari Kiamat).” (Surat Ibrahim ayat 41).

Baca Juga :

Demikianlah pembahasan yang telah kami sampaikan secara lengkap dan jelas yakni mengenai Doa Yang Terbaik. Semoga ulasan ini, dapat berguna dan bermanfaat bagi Anda semuanya.