Mad Wajib

1 min read

Mad Wajib

Berikut ini adalah materi Mad Wajib. Pengertian Mad Wajib dalam Ilmu Tajwid, Bacaan Mad Wajib, Jenis dan Contoh Hukum Mad Wajib.

Ilmu Tajwid merupakan salah satu yang terkandung dalam ajaran umat Islam, didalamnya mempelajari mad wajib sehingga dapat lebih mudah untuk membaca ayat-ayat Al-Qur’an

Pengertian Mad dalam Ilmu Tajwid

Dalam bahasa arab mad ialah المط والزيادة, yang memiliki arti memperpanjang atau menambah. sedangkan dalam istilah mad artinya ialah suara dipanjangkan dari salah satu huruf mad asli.

Huruf-huruf Mad bisa didefinisikan, yaitu Alif, wau, ya’, yang semuanya merupakan bagian dari huruf dasar mad karena dalam memperpanjang nada huruf Hijaiyah, karena ada huruf-huruf fathah yang bertemu dengan Alif mati.

Bacaan Mad Wajib

Dalam bahasa dapat dipelajari bahwa mad berarti peregangan atau dapat berkembang yang menghasilkan huruf yang panjang sehingga membaca menggunakan nada yang panjang sesuai dengan huruf Mada-nya.

Bacaan Mad artinya Sebagai tanda surat yang hidup, itu berarti bahwa orang yang akan membacanya juga memiliki tanda-tanda sukun atau tidak berharokat Fathah, dan kemudian ada juga Kasrah.

Jenis dan Contoh Hukum Mad Wajib

Dari diskusi di atas, kami juga akan memberikan berbagai jenis hukum mad dan contoh mad.

Berikut ini beberapa jenis hukum dan contoh mad, adalah sebagai berikut:

1. Mad Thobi’i

Merupakan alif yang terletak sesudah fathah atau ya’ sukun dengan kasrah dan wau sehingga dhammahnya dengan memaknai berarti panjang.

Sebagai contoh:

Mad-thobiii-2-1

2. Mad Wajib Muttashil

Pengertiannya ialah mad thabi’i yang bertemu hamzah dalam suatu satu kalimat sehingga dapat dibaca panjang lima harokat ketika mad thobi’i.

Sebagai contoh:

mad-wajib-2

3. Mad Jaiz Munfashil

Makna, Mad Jaiz Munfashil ialah Mad Thobi’i yang bertemu dengan Hamza, yang terdapat pada kalimat yang lain. Dan munfashil artinya terpisah dan membacanya seperti mad wajib.

Sebagai contoh:

mad-jaiz-2

4. Mad Lazmi Kilmi

Secara bahasa, Mad Lazim sama dengan Mad Thabi’i dan memiliki tasydid dalam kalimatnya, dan bacaannya juga harus panjang.

Sebagai contoh:

Mad-Lazim-Kilmi-Mukhafafaf-1111

4. Mad Lazim Mukhaffaf

Mirip dengan mad thobi’i yang bertemu dengan huruf mati, jadi dalam membaca Haruf dengan nada enam-Harakat yang panjang.

Sebagai contoh:

mad-lazim-mukhafafah-2-1

5. Mad Layyin

Ialah Huruf wau Sukun bertemu dengan huruf ya ‘sukun dan berharakat Fathah dan membacanya dengan nada lembut dan monoton.

Sebagai contoh:

6. Mad ‘Aridl Lissukun

Adalah wakaf atau sebagai tempat yang tepat untuk berhenti ketika membacanya.

Sebagai contoh:

contoh-mad-arid-lisukun-222

7. Mad Shilah Qashirah

Yaitu haa dhamir,jadi membacanya harus dengan nada panjang.

Sebagai contoh:

8. Mad Shilah Thawilah

Adalah salah satu kalimat dari Mad Qashirah yang bertemu dengan hamzah jadi Anda membacanya seperti Mad Jaiz Munfashil.

Sebagai contoh:

Mad-Shilah-Thawilah-2

9. Mad ‘Iwad

Pengertian Mad ‘Iwadl adalah sebuah kalimat seperti fathatain dalam waqaf sebagai tanda pemberhentian jadi dibaca seperti mad thobi’i.

Sebagai contoh:

Mad-Iwad-2

10. Mad Badal

Mad Badal ialah suatu kalimat hamzah, jadi bacalah seperti Mad Thobi’i.

Sebagai contoh:

Badal-2

11. Mad Lazim Harfi

Mad Lazim Harfi yaitu kalimat yang terdiri dari permulaan hingga delapan huruf pada awal Al-Quran.

Contohnya :

mad-lazim-harfi-2

12. Mad Lazim Harfi Mukhaffaf

Mad Lazim Harfi Mukhaffaf ialah sebuah kalimat yang muncul di awal Al-Quran jadi terdapat dalam huruf kelima.

Sebagai contoh:

Mad-Lazim-Harfi-Mukhafafaf-1

13. Mad Tamkien

Pengertian Mad Tamkien adalah kalimat ya’ sukun dan bertaydid dengan kalimat Kasra, sehingga bacaan dapat ditentukan dengan benar.

Sebagai contoh:

Mad-Tamkien-2

14. Mad Farq

Mad Farq yaitu kalimat dari Hamzah dengan washol di Lam Alif Ma’rifat, di mana membacanya dengan panjang enam harokat.

Sebagai contoh:

Mad-Farq-2

Baca Juga :

Demikian pembahasan kali ini, yang telah kami sampaikan secara lengkap dan jelas yakni mengenai Mad Wajib. Semoga ulasan ini, dapat berguna dan bermanfaat bagi Anda semuanya.

Qalqalah

Doa ibu
2 min read

Hukum Mad Thobi’i

Doa ibu
2 min read

Mad Jaiz Munfashil

Doa ibu
2 min read