Hukum Nun Mati dan Tanwin

4 min read

nun mati dan tanwin

Hukum Nun mati / Tanwin adalah salah satu hukum dari ilmu tajwid, yaitu salah satu ilmu untuk membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar. Hukum ini berlaku jika nun mati ( نْ ) / tanwin bertemu huruf-huruf tertentu.

Ilmu tajwid memiliki beberapa hukum, misalnya saja hukum mim mati atau juga hukum nun mati (Nun Sukun) atau tanwin yang akan kita bahas kali ini.

Tajwid secara harfiah adalah melakukan sesuatu dengan indah atau bagus dan juga membaguskan, tajwid memiliki asal dari kata Jawwada (Bhs Arab).

Pengertian lain dari ilmu tajwid adalah menyampaikan dengan sebaik-baiknya dan sempurna dari setiap bacaan dari ayat al-Quran.

Sebelum jauh membahas tentang hukum nun mati atau tanwin ini, ada baiknya mengetahui definisi terlebih dahulu agar memudahkan dalam pemahaman.

Definisi Nun Mati & Tanwin

Nun sukun ( نْ ) adalah huruf nun yang memiliki tanda sukun. Ini juga dikenal dengan istilah nun mati

Tanwin Secara bahasa yaitu at-tashwit yang artinya suara seperti kicauan burung

Perbedaan antara nun mati dengan tanwin adalah:

 • Nun ( نْ ) yang bersukun tetap nyata tetap nyata dalam penulisan dan pengucapan, Baik itu secara washal maupun waqaf
 • Sedangkan Tanwin tetap nyata dalam pengucapan dan ketika di washal, tidak dalam penulisan maupun waqaf

Hukum Nun Mati dan Tanwin

Nun mati dan Tanwin
Nun mati dan Tanwin

Ada beberapa pembagian cara membaca hukum nun mati atau tanwin ketika bertemu salah satu huruf hijaiyah, Berikut adalah penjelasan selengkapnya.

Pembagian hukum Nun mati / Tanwin

 1. Izhar (Halqi)
 2. Idgham bi Ghunnah
 3. Idgham bila Ghunnah
 4. Iqlab
 5. Ikhfa

Izhar

Pengertian izhar
izh-har dalam pengertian hukum nun sukun atau tanwin adalah : Apabila nun sukun ( نْ ) atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf (halq) yang enam. maka dinamakan izhar

Huruf Izhar
Huruf izhar berjumlah 6, Seperti yang sudah dijelaskan pada pengertian di atas. Yaitu:

 1. ع (‘ain)
 2. ه (ha)
 3. خ (kho)
 4. غ (ghoin)
 5. ء (hamzah)
 6. ح (h}a’)

Cara membaca izhar
Cara membacanya harus jelas dan terang. Maksudnya jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 6 tersebut maka dibaca jelas dan terang (tidak dengung, tidak samar dan tidak memantul) & Izhar halqi dibaca satu ketukan

Contoh Izhar

Contoh Tanwin bertemu dengan Alif
لَكَبِيْرَةً اِلَّ

Contoh Nun Mati bertemu dengan Ha
مِنْهَا رَغَدًا

Contoh Tanwin bertemu dengan ‘Ain
شَيْءٍ عَلِيْمٌ

Contoh Tanwin bertemu dengan Kha
اَحَدٍ حَتّٰى

Contoh Tanwin bertemu dengan Kho
قِرَدَةً خَاسِـِٕيْ

Contoh Tanwin bertemu dengan Gho
قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ

Catatan
Izhar dalam hukum ini adalah Izhar Halqi, tentu itu berbeda pengertian, dan huruf serta hukum membaca untuk izhar syafawi

Idgham bi Ghunnah

Pengertian Idgham bi Gunnah
Idgham artinya memasukkan, bi Gunnah artinya dengan dengung. Dalam hukum ini, Maka jika nun mati ataupun tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang empat (4) maka disebut idgham bi ghunnah

Huruf Idgham bi Ghunnah

 1. mim (م)
 2. nun (ن)
 3. wau (و)
 4. ya’ (ي)

Cara Membaca Idgham bi Ghunnah
Cara membaca Idgham bi Ghunnah adalah dengan memasukan suara nun mati ( نْ ) atau tanwin kepada salah salah satu huruf mim (م), nun (ن) wau (و), dan ya’ (ي) yang ada di hadapanya sehingga menjadi satu ucapan, Seperti satu huruf.

Pada waktu meng-idgham-kan, Suara harus di tasjid-kan kepada salah satu huruf mim (م), nun (ن) wau (و), dan ya’ (ي) yang ada di hadapan nun mati atau tanwin, Lalu ditahan 2 ketukan dan dengung ketika membacanya

Contoh Idgham bi Ghunnah

Contoh tanwin bertemu dengan huruf Mim
فِيْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ
Awalnya : Fī ʿamadin mumaddadah
Menjadi dibaca : Fī ʿamadim mumaddadah

Contoh nun mati bertemu dengan huruf Ya
مَنْ يَقُوْلُ
Awalnya : Man Yaquulu
Menjadi Dibaca : May Yaquulu

Contoh Nun Mati Bertemu dengan Nun
يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ
Hanya ditambahkan dengung saja

Contoh Nun Mati Bertemu dengan Wau
مِنْ وَالٍ
Awalnya : Min Waalinn
Menjadi Dibaca : Miw Waalin

Pengecualian
Idgham bi Ghunnah hanya terjadi pada nun mati atau tanwin yang berbeda kata dengan huruf-huruf idgham bi ghunnah. Dengan kata lain, antara mudgham dengan mudgham fih tidak berada dalam satu kata.

Jika Nun mati atau Tanwin berada dalam satu kata dengan huruf-huruf idgham bi ghunnah, Maka disebut hukum izhar muthlaq. Alasanya adalah takut tertukar dengan kalimat mudla’af (penggandaan huruf)

Contoh Izhar Mutlaq :

izhar-mutlaq

Idgham bila Ghunnah

Hampir sama dengan idgham bi ghunnah, hanya saja jika bighunnah memakai dengang, sedangkan bilaghunnah tidak menggunakan dengung.

Pengertian Idgham bila Ghunnah
Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yaitu lam (ل) dan ro (ر) , dinamakan Idgham bila Ghunnah

Huruf Idgham bila Ghunnah
Seperti yang sudah kami sebutkan diatas, bahwasanya huruf bila ghunnah berjumlah 2, yaitu lam (ل) dan ro (ر)

Cara Membaca Idgham bila Ghunnah
Cara membaca jika nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf lam (ل) dan ro (ر) adalah dengan cara memasukkan suara nun bersukun atau tanwin sepenuhnya tanpa memakai dengung.

Pada waktu meng-idgham-kan, suara harus di tasjidkan kepada huruf lam atau ro dan menahan sejenak. (Secara mudahnya, jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau ro, maka anggap saja lam atau ro itu bertasjid)

Contoh Idgham bila Ghunnah

Contoh nun mati bertemu dengan huruf lam
مَنْ لَمْ
Awalnya : manlam
Menjadi dibaca : Mallam

Contoh nun mati bertemu dengan huruf Ro
مِنْ رَبِّهِمْ
Awalnya : Min Robbihim
Menjadi Dibaca : Mir Robbihim

Iqlab

Iqlab menurut bahasa adalah memindahka sesuatu dari bentuk asalnya (kepada bentuk lain)

Iqlab menurut istilah adalah menjadikan suatu huruf kepada makhraj huruf lain seraya tetap menjaga ghunnah (atau sengau huruf yang ditukar)

Pengertian Iqlab
Iqlab adalah (menurut hukum nun mati dan tanwin) adalah : Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba (ب), Maka keduanya ditukar menjadi mim. Tetapi hanya dala bentuk suara, tidak dalam bentuk tulisan.

Cara Membaca Iqlab
Cara membacanya adalah dengan mengubah suara nun mati atau tanwin tatkala bertemu huruf ba (ب) menjadi huruf mim. dan ditahan sejenak kira-kira dua ketukan

Contoh Iqlab

Contoh nun mati bertemu dengan huruf Ba
لَيُنۢبَذَنَّ
Awalnya :Layunbazanna
Menjadi Dibaca : Layumbazanna

Ikhfa

Ikhfa adalah as-astru, yang artinya samar atau tertutup. Sedangka menurut istilah adalah mengucapkan huruf denga sifat antara izhar dan idgham, tanpa tasjid dan dengan menjaga ghunnah pada huruf yang di-ikhfa-kan.

Pengertian Ikhfa
Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang berjumlah 15 selain izhar halqi, idgham dan iqlab, maka disebut ikhfa haqiqi.

Huruf ikhfa
Huruf ikhfa haqiqi adalah jumlah yang paling banyak diantara huruf lain, jumlahnya ada 15 yaitu :

 1. ت
 2. ث
 3. ج
 4. د
 5. ذ
 6. ز
 7. س
 8. ش
 9. ص
 10. ض
 11. ط
 12. ظ
 13. ف
 14. ق
 15. ك

Cara Membaca Ikhfa
Caranya adalah memadukan nun mati atau tanwin denga suara huruf ikhfa yang ada dihadapannya. Suara nun mati atau tanwin dibaca samar-samar tidak jelas seperti idgham dan tidak mendengung seperti idgham

Contoh Ikhfa

 • 1 Jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ta ت
  وَأَنْتُمْ
 • 2 Jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf tsa ث
  وَالْأُنْثَى
 • 3 Jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf Ja ج
  فَأَنْجَيْنَاكُمْ
 • 4 Jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf dal د
  أَنْدَادًا
 • 5 Jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf Dzai ذ
  أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ
 • 6 Jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf za ز
  أَنْزَلْنَا
 • 7 Jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf sa س
  وَتَنْسَوْنَ
 • 8 Jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf sya ش
  كَيْفَ نُنْشِزُهَا
 • 9 Jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf sho ص
  هُمْ يُنْصَرُونَ
 • 10 Jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf dho ض
  مَنْضُودٍ
 • 11 Jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf tho ط
  الْمُقَنْطَرَةِ
 • 12 Jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf dzo ظ
  تَنْظُرُونَ
 • 13 Jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf fa ف
  يُنْفِقُونَ
 • 14 Jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf qo ق
  يَنْقُضُونَ
 • 15 Jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf kaf ك
  إِنْ كُنْتُمْ

Cara Membaca Nun Mati dan Tanwin

Sebenarnya sudah kami jelaskan di atas secara detail, Namun untuk kamu yang kurang memahami dengan detail, Secara singkatnya adalah sebagai berikut ini

 1. Izhar – Dibaca jelas / terang tanpa dengung saat bertemu huruf ء هـ ح خ ع غ
 2. Idgham bi Ghunnah – Dimasukkan huruf berikutnya dan disertai dengung saat bertemu huruf م ن و ي  
 3. Idgham bila Ghunnah – Dimasukan ke huruf berikutnya tanpa dengung jika bertemu huruf ل dan ر
 4. Iqlab – Diubah menjadi mirip suara mim jika bertemu huruf ب
 5. Ikhfa – dibaca samar antara idgham dan izhar saat bertemu huruf ت ث ج د ذ ز س ش ص ض ط ظ ف ق ك

Itulah penjelasan mengenai hukum nun mati dan tanwin agar membaca Al-Qur’an dapat menjadi lebih baik lagi. Semoga dipermudah dan diberi pemahaman oleh yang Maha Mengerti.

Baca Juga :

Mad Farqi

Doa ibu
2 min read

Idzhar Halqi

Doa ibu
2 min read