Tulisan Terbaru

Jenis-Jenis Rezeki

Jenis-Jenis Rezeki - Adapun jenis - jenis rezeki sebagai berikut: a) Rezeki yang telah dijamin .... c) Rezeki karena istighfar ....
_pur
2 min read

Hari Kiamat dan Tanda-Tandanya

Hari Kiamat dan Tanda-Tandanya - Hari Kiamat merupakan hari di mana semua makhluk hidup diambil jiwanya, bumi hancur berkeping-keping beserta segala isi ....
_pur
2 min read

Yaumul Hasyr

Yaumul Hasyr - Padang Mahsyar merupakan tempat dikumpulkannya seluruh manusia setelah hari kiamat, .... Yaumul hasyr atau yaumul Mahsyar merupakan hari di ...
_pur
2 min read

Niat Puasa Sunnah

Niat Puasa Sunnah - Puasa sunnah merupakan puasa yang bila dikerjakan maka orang tersebut akan memperoleh .... Beberapa macam puasa sunnah yaitu: ....
_pur
2 min read

Jenis Zakat

Jenis Zakat - Zakat mal atau zakat harta yaitu zakat yang wajib dibayarkan oleh .... Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh tiap-tiap...
_pur
2 min read

Puasa Hari Arafah : Niat dan Keutamaan

Puasa Hari Arafah - Puasa Hari Arafah merupakan ibadah yang dilakukan satu hari sebelum Idul Adha, tepatnya pada tanggal 9 Dzulhijjah. Adapun niat puasa...
_pur
2 min read

Sholat Jamak

Sholat Jamak - Sholat jamak merupakan penggabungan dalam pelaksanaan dua sholat wajib yang dikerjakan di satu waktu sholat. BErikut ini niat dari ....
_pur
3 min read

Keutamaan Membayar Zakat

Keutamaan Membayar Zakat - Membayar zakat pun memiliki keutamaan yang luar biasa. Berdasarkan ayat Al Quran pada surat Al Bayyinah ayat 5, ....
_pur
2 min read

Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Golongan yang Berhak Menerima Zakat - Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang yang telah memenuhi syarat–syarat yang telah ditetapkan ...
_pur
2 min read