Tulisan Terbaru

Jenis Zakat

Jenis Zakat - Zakat mal atau zakat harta yaitu zakat yang wajib dibayarkan oleh .... Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh tiap-tiap...
_pur
2 min read

Puasa Hari Arafah : Niat dan Keutamaan

Puasa Hari Arafah - Puasa Hari Arafah merupakan ibadah yang dilakukan satu hari sebelum Idul Adha, tepatnya pada tanggal 9 Dzulhijjah. Adapun niat puasa...
_pur
2 min read

Sholat Jamak

Sholat Jamak - Sholat jamak merupakan penggabungan dalam pelaksanaan dua sholat wajib yang dikerjakan di satu waktu sholat. BErikut ini niat dari ....
_pur
3 min read

Keutamaan Membayar Zakat

Keutamaan Membayar Zakat - Membayar zakat pun memiliki keutamaan yang luar biasa. Berdasarkan ayat Al Quran pada surat Al Bayyinah ayat 5, ....
_pur
2 min read

Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Golongan yang Berhak Menerima Zakat - Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang yang telah memenuhi syarat–syarat yang telah ditetapkan ...
_pur
2 min read

Jenis Harta yang Wajib Dizakatkan

Jenis Harta yang Wajib Dizakatkan - Berikut ini jenis harta yang wajib dizakatkan yaitu: ... dalam membayar zakat dari usaha atau pekerjaan ....
_pur
3 min read

Hal yang Membatalkan Puasa

Hal yang Membatalkan Puasa - Adapun hal - hal yang dapat membatalkan puasa kita yaitu sebagai berikut: .... makruh dikerjakan saat berpuasa yaitu sebagai...
_pur
2 min read

Syarat Sah Puasa

Syarat Sah Puasa - Berikut ini syarat - syarat sah dari puasa yaitu: .... Melaksanakan ibadah puasa merupakan salah satu ibadah yang Allah SWT....
_pur
2 min read

Puasa Asyura

Puasa Asyura - Puasa sunnah yang dikerjakan tiap tanggal 10 pada bulan Muharram merupakan pengertian dari puasa Asyura. Berikut ini niat dari puasa ....
_pur
2 min read